Umělecká řemesla

Umělecký sklenář
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: výuční list

Umělecký sklenář
Umělecký sklenář

Umělecký truhlář a řezbář
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: výuční list

Umělecký řezbář

Umělecký pozlacovač
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: výuční list

Restaurátorský atelier Sylvie Kroupová, Kamenné Žehrovice

Kovotlačitel
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: výuční list

Kovotlačitel
Kovotlačitel
Ateliér – Kovotlačitel Poledne Jiří, Poděbradská 22, 190 00 Praha 9
tel.: 607 742 257, email: jpk.kovotlacitel@seznam.cz

Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: výuční list

Houska & Douda Pasířství, Pražská 71, Buštěhrad

Umělecký štukatér
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: výuční list

Umělecký štukatér
Umělecký štukatér

Užitá malbaUmělecký malíř
Kategorie vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Umělecký malíř
Umělecký malíř
Umělecký malíř

Ruční krajkářka/krajkář
Kategorie vzdělání: Profesní kvalifikace – Národní soustava kvalifikací
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: certifikát o profesní kvalifikaci – Národní soustava kvalifikací

Límec, Jolana Davidovičová

Ruční vyšívač/vyšívačka
Kategorie vzdělání: Profesní kvalifikace – Národní soustava kvalifikací
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: certifikát o profesní kvalifikaci – Národní soustava kvalifikací

Ruční vyšívač/vyšívačka

Ruční tkadlec, Tkadlec tapisérií
Kategorie vzdělání: Profesní kvalifikace – Národní soustava kvalifikací
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: certifikát o profesní kvalifikaci – Národní soustava kvalifikací

Tkadlec
Tkadlec
Tkadlec
Tkadlec
Tkadlec tapisérií

Čalouník
Kategorie vzdělání: Profesní kvalifikace – Národní soustava kvalifikací
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: certifikát o profesní kvalifikaci – Národní soustava kvalifikací

Čalouník
Čalouník

Vlásenkář a maskér
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Umění a užité umění
Výstupní certifikát: výuční list

Vlásenkář
Vlásenkář