O nás

Cílem činnosti sdružení je podpora a rozvoj profesní činnosti a vzdělávání v uměleckořemeslných oborech.  Cílevědomě podporujeme dobré jméno českého uměleckého řemesla. Podporujeme vzdělávání v konzervaci a restaurování předmětů užitého umění.

Svou činností zabezpečujeme:

–  sdružování fyzických a právnických osob ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR

– spolupráci s předními odborníky, kteří mohou pomoci v prohlubování zájmu široké veřejnosti o tuto problematiku a podporovat dobré jméno české uměleckořemeslné práce i v zahraničí

– podporu rozvoje vzdělávání o oblasti uměleckořemeslných oborů pod záštitou Hospodářské komory ČR

– stabilizovaný lektorský sbor pro kvalifikovanou výuku stávajících i nových forem vzdělávání z řad uměleckých řemeslníků, pracovníků muzeí a památkové péče, historiků umění, konzervátorů, restaurátorů a znalců

– vytváření podmínek pro vznik a rozvoj nových forem studia v oblasti konzervování, restaurování a znalectví

– informační centrum a aktualizaci databáze uměleckých řemeslníků

– organizování setkání, výstav, exkurzí apod.

– vytváření podmínek pro vznik profesních společenstev