Zápis z valné hromady sdružení Rudolfinea o.s
Přidal/a roman houdek dne červen 12 2016 21:50:19

Zápis z valné hromady sdružení Rudolfinea o.s., konané dne 1.3. 2016

v restauraci Kampárium v Praze 1.

Přítomni: D. Machátová, PhDr. M. Vlk, E. Plánská, Š. Skalický, S. Kroupová, M. Kuncová, K. Bureš, M. Kohlíček

1/ Prezidentka pí. Machátová přivítala přítomné. Poté promluvila o hlavní náplni činnosti sdružení, o změně legislativy, týkající se uměleckých řemesel . Např. navrácení některých uměleckých řemesel do seznamu živnostenského zákona, odkud byly v roce 1996 vyjmuty.Již od roku 2005, kdy byla ustanovena Sektorová rada řemesel a uměleckých řemesel je předsedkyní sekce uměleckých řemesel. Nejdůležitějším projektem je tvorba Nového katalogu řemesel, včetně uměleckých. Je to společný projekt Národního ústavu vzdělávání, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu aj. ?

Pí. Machátová, laskavě doplňte vše o SRUŘ, katalogu řemesel a autorizovaných osobách. Díky.

2/ Ve dnech 26. až 28. 11. 2015 se naše sdružení již potřetí zúčastnilo přehlídky pražských středních škol Schola Pragensis, kterou pro 160 škol zorganizoval vloni již podvacáté Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Tentokrát jsme představili tato umělecká řemesla: umělecké pozlacovačství, vitraje a krajkářství. O předvádění ve stánku Rudolfiney, který byl součástí skupiny deseti cechů, spolků a sdružení pod patronací HK ČR, byl ze strany žáků osmých a devátých tříd ZŠ i jejich rodičů velký zájem. Magistrát i HK hodnotili naši účast velmi kladně a přislíbili pozvání i k účasti na Schole Pragensis 2016. Viceprezidentem HK ČR je p. Roman Pommer, majitel stavební firmy, který velmi podporuje prezentaci a vzdělávání řemeslníků včetně uměleckých.

3/ PhDr. M. Vlk přednesl zprávu o činnosti sdružení Rudolfinea za dvacet let od jejího založení v r. 1996. Viz příloha.

4/ Pí. Machátová informovala o svém rozhovoru s ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné Nový Zlíchov, pí. ing. J. Povrichovou, která chce rozšířit dosavadní nabídku výuky řemesel v dřevo a kovooborech o další obory: kovotlačitelství, výrobu hraček a VOŠ - restaurování předmětů ze dřeva.

5/ PhDr. M. Vlk přítomné informoval o tom, že tvoří spolu s dalším spolupracovníkem nový webový portál s názvem Umělecká řemesla, kde bude vše, co se týká UŘ. Popisy jednotlivých řemesel, školy, kde se vyučují, kurzy pro zájemce, předváděcí akce, expozice, muzea, galerie, výstavy apod. Spuštění portálu plánuje v druhé polovině roku.

6/ Do konce schůze přítomní diskutovali o problémech, týkajících se jejich řemesel.

 

V Roztokách dne 17.března 2016

 

Zapsala Eva Plánská, tajemnice sdružení