Prosinec 05 2021 05:15:03
Navigace
· Domů
· Články
· Diskuzní Fórum
· Odkazy
· Dokumenty ke stažení
· Kategorie novinek
· Galerie fotek
· Vyhledávání
· Prezidium
· Stanovy sdružení
· Kontakt
Novinky
Kdo je on-line
· Hosté on-line: 1

· Členové on-line: 0

· Registrovaní členové: 3
· Nejnovější člen: bataj
Zápis z Valné hromady sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea o. s., konané 25. 4. 2017 v Praze.

Zápis z Valné hromady sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea o. s., konané 25. 4. 2017 v Praze.

 

Přítomni: viz prezenční listina

1/ Valnou hromadu (dále jen VH) zahájila a řídila prezidentka sdružení D. Machátová. Navržený program VH byl schválen.

 

2/ Zpráva o činnosti sdružení v r. 2016:

 

Schola Pragensis 2016.

E. Plánská a M. Kuncová informovaly o průběhu účasti sdružení na třídenním veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis v listopadu 2016 v Kongresovém centru v Praze, kterého se Rudolfinea zúčastnila již počtvrté. Členové Rudolfiney předváděli umělecké pozlacování, umělecké truhlářství a ruční krajkářství v sekci řemesel Hospodářské komory ČR. Tradiční součástí této akce je soutěž pro návštěvníky, pro které byly připraveny jednoduché úkoly z předváděných řemesel.

Magistrát hl. města Prahy, pořadatel veletrhu, byl s účastí Rudolfiney opakovaně velmi spokojen a již máme pozvání na účast v r. 2017.

 

Veletrh Památky, muzea a řemesla 2016.

E. Plánská a S. Kroupová informovaly o první účasti sdružení na veletrhu Památky, muzea a řemesla, který se konal v listopadu 2016 na výstavišti v Praze – Holešovicích. Zde jsme předváděli umělecké pozlacování a umělecké sklenářství – vitraje. O účasti na tomto veletrhu v r. 2017 budou rozhodovat finanční možnosti sdružení.

 

NSK a činnost sektorových rad (SR).

D. Machátová podala informaci o činnosti SR. V roce 2016 síť sektorových rad již nebyla zapojena do rozvoje Národní soustavy kvalifikací v režimu projektu ESF, který byl do té doby uplatňován, ale rozvoj NSK byl financován ze státního rozpočtu ČR, z kapitoly MŠMT. SR pracovaly v provizorním režimu. Uskutečnila se dvě jednání každé SR a hlavní důraz byl kladen na činnost pracovních skupin. V rámci uměleckořemeslné sekce Sektorové rady řemesel a uměleckých řemesel (SRŘaUŘ) bylo podle navrženého a SRŘaUŘ schváleného plánu práce zrevidováno celkem 13 uměleckořemeslných profesních kvalifikací.

Dále byla mezi HK ČR a Rudolfineou uzavřena Prováděcí smlouva o „Spolupráci při ověřování odborné způsobilosti podle zákona č. 179/2006 Sb.“ jejímž předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce Smluvních stran při získání autorizace podle Zákona č. 179/2006 Sb. a při výkonu činnosti autorizované osoby podle tohoto zákona a zejména pak ověřování dosažené odborné způsobilosti podle tohoto zákona. Tato Smlouva se aktuálně týká PK Umělecký štukatér, PK Umělecký pozlacovač a PK Ruční krajkářka. V budoucnu Smluvní strany počítají s rozšířením o další profesní kvalifikace.

 

Webový portál uměleckých a lidových řemesel.

PhDr. M. Vlk informoval o postupu prací na svém chystaném webovém portálu uměleckých a lidových řemesel. Portál nabídne návštěvníkům veškeré informace o daném řemesle.

Součástí budou i seznamy škol a učilišť, muzeí, galerií, zámků, hradů a skanzenů, kde je možné se s řemeslem setkat nebo se jej vyučit. Budou zde popsány techniky a technologie řemesel.

PhDr. M. Vlk dále informoval o nově zřízeném maturitním oboru Starožitník, antikvář a galerista na Střední uměleckořemeslné škole v Praze 9.

 

3/ Zpráva o hospodaření sdružení na r. 2016.

Tajemnice sdružení E. Plánská předložila a okomentovala Zprávu o hospodaření sdružení za rok 2016.

 

4/ Plán činnosti Rudolfiney na r. 2017.

VH doporučuje pokračovat v dosavadních aktivitách.

 

5/ Změny Stanov.

V souvislosti se změnou legislativy (Nový občanský zákoník) a změnou sdružení na spolek, VH projednala a schválila dílčí změny Stanov předložené prezidiem sdružení.

Změny se týkají především struktury spolku, struktury vedení spolku, prodloužení volebního období, snížení členských příspěvků a zrušení živnostenských listů.

Po zapsání spolku do spolkového rejstříku budou členům zaslány nové členské legitimace.

 

6/ Volby předsednictva

Na volební období let 2017 – 2021 VH zvolila nové předsednictvo ve složení:

Danuše Machátová – předsedkyně

PhDr. Miloslav Vlk – místopředseda

Sylvie Kroupová – místopředsedkyně

 

Jmenovanou funkci tajemnice spolku bude i nadále vykonávat Eva Plánská.

 

7/ Volba delegátů na volební Sněm Hospodářské komory ČR, který se bude konat dne 16. května 2017 v Praze.

Valná hromada zvolila delegátkami Sněmu Danuši Machátovou a Evu Plánskou.

 

8/ Závěrem VH D. Machátová poděkovala přítomným členům za účast a valnou hromadu ukončila.

 

 

 

Zapsala: Eva Plánská Danuše M a c h á t o v á v. r.

tajemnice předsedkyně

 

 

V Praze dne 25. dubna 2017

 

 

 

 

Usnesení Valné hromady sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea, konané dne 25. 4. 2017 v Praze.

 

 

Valná hromada schvaluje:

Zprávu o činnosti sdružení za r. 2016

Zprávu o hospodaření sdružení za r. 2016

 

Valná hromada doporučuje:

Pokračovat v dosavadních aktivitách Rudolfiney i v dalším období.

 

Valná hromada zvolila:

1/ Předsednictvo spolku ve složení:

Danuše Machátová – předsedkyně

PhDr. Miloslav Vlk – místopředseda

Sylvie Kroupová – místopředsedkyně

 

2/ Delegáty na volební Sněm HK ČR konaný 16. 5. 2017 v Praze:

Danuše Machátová

Eva Plánská

 

Valná hromada ukládá:

Předsedkyni spolku D. Machátové zajistit veškerou agendu spojenou se zápisem spolku do spolkového rejstříku.

 

 

 

Zapsala: Eva Plánská, Danuše M a c h á t o v á v. r.

tajemnice předsedkyně

 

 

V Praze dne 25. dubna 2017

Komentáře
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte proto první a vložte svůj komentář.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášený.
Hodnocení
Pro hodnocení musíte být registrovaný.

Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte.

Zatím nikdo nehodnotil.
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Vygenerované za: 0.36 sekund 571,536 návštěv